Packet List

Opcode Name Classic Status TBC Status WotLK Status Cata Status MoP Status
MSG_NULL_ACTION          
CMSG_BOOTME          
CMSG_DBLOOKUP          
SMSG_DBLOOKUP          
CMSG_QUERY_OBJECT_POSITION          
SMSG_QUERY_OBJECT_POSITION          
CMSG_QUERY_OBJECT_ROTATION          
SMSG_QUERY_OBJECT_ROTATION          
CMSG_WORLD_TELEPORT     serialized    
CMSG_TELEPORT_TO_UNIT          
CMSG_ZONE_MAP          
SMSG_ZONE_MAP          
CMSG_DEBUG_CHANGECELLZONE          
CMSG_MOVE_CHARACTER_CHEAT          
SMSG_MOVE_CHARACTER_CHEAT          
CMSG_RECHARGE          
CMSG_LEARN_SPELL          
CMSG_CREATEMONSTER          
CMSG_DESTROYMONSTER          
CMSG_CREATEITEM          
CMSG_CREATEGAMEOBJECT          
SMSG_CHECK_FOR_BOTS          
CMSG_MAKEMONSTERATTACKGUID          
CMSG_BOT_DETECTED2          
CMSG_FORCEACTION          
CMSG_FORCEACTIONONOTHER          
CMSG_FORCEACTIONSHOW          
SMSG_FORCEACTIONSHOW          
CMSG_PETGODMODE          
SMSG_PETGODMODE          
SMSG_REFER_A_FRIEND_EXPIRED          
CMSG_WEATHER_SPEED_CHEAT          
CMSG_UNDRESSPLAYER          
CMSG_BEASTMASTER          
CMSG_GODMODE          
SMSG_GODMODE          
CMSG_CHEAT_SETMONEY          
CMSG_LEVEL_CHEAT          
CMSG_PET_LEVEL_CHEAT          
CMSG_SET_WORLDSTATE          
CMSG_COOLDOWN_CHEAT          
CMSG_USE_SKILL_CHEAT          
CMSG_FLAG_QUEST          
CMSG_FLAG_QUEST_FINISH          
CMSG_CLEAR_QUEST          
CMSG_SEND_EVENT          
CMSG_DEBUG_AISTATE          
SMSG_DEBUG_AISTATE          
CMSG_DISABLE_PVP_CHEAT          
CMSG_ADVANCE_SPAWN_TIME          
SMSG_DESTRUCTIBLE_BUILDING_DAMAGE          
CMSG_AUTH_SRP6_BEGIN          
CMSG_AUTH_SRP6_PROOF          
CMSG_AUTH_SRP6_RECODE          
CMSG_CHAR_CREATE     serialized   serialized
CMSG_CHAR_ENUM          
CMSG_CHAR_DELETE     serialized   serialized
SMSG_AUTH_SRP6_RESPONSE          
SMSG_CHAR_CREATE     serialized    
SMSG_CHAR_ENUM     serialized    
SMSG_CHAR_DELETE     serialized    
CMSG_PLAYER_LOGIN     serialized    
SMSG_NEW_WORLD     serialized    
SMSG_TRANSFER_PENDING          
SMSG_TRANSFER_ABORTED          
SMSG_CHARACTER_LOGIN_FAILED     serialized    
SMSG_LOGIN_SETTIMESPEED          
SMSG_GAMETIME_UPDATE          
CMSG_GAMETIME_SET          
SMSG_GAMETIME_SET          
CMSG_GAMESPEED_SET          
SMSG_GAMESPEED_SET          
CMSG_SERVERTIME          
SMSG_SERVERTIME          
CMSG_PLAYER_LOGOUT          
CMSG_LOGOUT_REQUEST          
SMSG_LOGOUT_RESPONSE     serialized    
SMSG_LOGOUT_COMPLETE          
CMSG_LOGOUT_CANCEL          
SMSG_LOGOUT_CANCEL_ACK          
CMSG_NAME_QUERY     serialized    
SMSG_NAME_QUERY_RESPONSE     serialized    
CMSG_PET_NAME_QUERY     serialized    
SMSG_PET_NAME_QUERY_RESPONSE     serialized    
CMSG_GUILD_QUERY     serialized serialized  
SMSG_GUILD_QUERY_RESPONSE          
CMSG_ITEM_QUERY_SINGLE     serialized    
CMSG_ITEM_QUERY_MULTIPLE          
SMSG_ITEM_QUERY_SINGLE_RESPONSE          
SMSG_ITEM_QUERY_MULTIPLE_RESPONSE          
CMSG_PAGE_TEXT_QUERY     serialized    
SMSG_PAGE_TEXT_QUERY_RESPONSE     serialized    
CMSG_QUEST_QUERY     serialized    
SMSG_QUEST_QUERY_RESPONSE          
CMSG_GAMEOBJECT_QUERY   serialized serialized    
SMSG_GAMEOBJECT_QUERY_RESPONSE   serialized serialized    
CMSG_CREATURE_QUERY   serialized serialized    
SMSG_CREATURE_QUERY_RESPONSE   serialized serialized    
CMSG_WHO   serialized serialized serialized  
SMSG_WHO          
CMSG_WHOIS     serialized    
SMSG_WHOIS          
CMSG_CONTACT_LIST   serialized serialized serialized  
SMSG_CONTACT_LIST          
SMSG_FRIEND_STATUS     serialized    
CMSG_ADD_FRIEND   serialized serialized    
CMSG_DEL_FRIEND   serialized serialized    
CMSG_SET_CONTACT_NOTES   serialized serialized    
CMSG_ADD_IGNORE   serialized serialized    
CMSG_DEL_IGNORE   serialized serialized    
CMSG_GROUP_INVITE   serialized serialized    
SMSG_GROUP_INVITE   serialized serialized    
CMSG_GROUP_CANCEL          
SMSG_GROUP_CANCEL          
CMSG_GROUP_ACCEPT          
CMSG_GROUP_DECLINE          
SMSG_GROUP_DECLINE     serialized    
CMSG_GROUP_UNINVITE     serialized    
CMSG_GROUP_UNINVITE_GUID     serialized    
SMSG_GROUP_UNINVITE          
CMSG_GROUP_SET_LEADER     serialized    
SMSG_GROUP_SET_LEADER          
CMSG_LOOT_METHOD     serialized    
CMSG_GROUP_DISBAND          
SMSG_GROUP_DESTROYED          
SMSG_GROUP_LIST          
SMSG_PARTY_MEMBER_STATS          
SMSG_PARTY_COMMAND_RESULT     serialized    
UMSG_UPDATE_GROUP_MEMBERS          
CMSG_GUILD_CREATE          
CMSG_GUILD_INVITE     serialized serialized  
SMSG_GUILD_INVITE     serialized    
CMSG_GUILD_ACCEPT          
CMSG_GUILD_DECLINE          
SMSG_GUILD_DECLINE          
CMSG_GUILD_INFO          
SMSG_GUILD_INFO     serialized    
CMSG_GUILD_ROSTER          
SMSG_GUILD_ROSTER          
CMSG_GUILD_PROMOTE     serialized serialized  
CMSG_GUILD_DEMOTE     serialized serialized  
CMSG_GUILD_LEAVE          
CMSG_GUILD_REMOVE     serialized serialized  
CMSG_GUILD_DISBAND          
CMSG_GUILD_LEADER     serialized serialized  
CMSG_GUILD_MOTD     serialized serialized  
SMSG_GUILD_EVENT     serialized    
SMSG_GUILD_COMMAND_RESULT     serialized    
UMSG_UPDATE_GUILD          
CMSG_MESSAGECHAT   serialized serialized    
SMSG_MESSAGECHAT     serialized    
CMSG_JOIN_CHANNEL   serialized serialized    
CMSG_LEAVE_CHANNEL     serialized    
SMSG_CHANNEL_NOTIFY          
CMSG_CHANNEL_LIST     serialized    
SMSG_CHANNEL_LIST          
CMSG_CHANNEL_PASSWORD     serialized    
CMSG_CHANNEL_SET_OWNER     serialized    
CMSG_CHANNEL_OWNER     serialized    
CMSG_CHANNEL_MODERATOR     serialized    
CMSG_CHANNEL_UNMODERATOR     serialized    
CMSG_CHANNEL_MUTE     serialized    
CMSG_CHANNEL_UNMUTE     serialized    
CMSG_CHANNEL_INVITE     serialized    
CMSG_CHANNEL_KICK     serialized    
CMSG_CHANNEL_BAN     serialized    
CMSG_CHANNEL_UNBAN     serialized    
CMSG_CHANNEL_ANNOUNCEMENTS     serialized    
CMSG_CHANNEL_MODERATE     serialized    
SMSG_UPDATE_OBJECT     serialized    
SMSG_DESTROY_OBJECT   serialized serialized    
CMSG_USE_ITEM     serialized    
CMSG_OPEN_ITEM     serialized    
CMSG_READ_ITEM     serialized    
SMSG_READ_ITEM_OK     serialized    
SMSG_READ_ITEM_FAILED     serialized    
SMSG_ITEM_COOLDOWN          
CMSG_GAMEOBJ_USE     serialized    
CMSG_DESTROY_ITEMS     serialized    
SMSG_GAMEOBJECT_CUSTOM_ANIM          
CMSG_AREATRIGGER     serialized    
MSG_MOVE_START_FORWARD          
MSG_MOVE_START_BACKWARD          
MSG_MOVE_STOP          
MSG_MOVE_START_STRAFE_LEFT          
MSG_MOVE_START_STRAFE_RIGHT          
MSG_MOVE_STOP_STRAFE          
MSG_MOVE_JUMP          
MSG_MOVE_START_TURN_LEFT          
MSG_MOVE_START_TURN_RIGHT          
MSG_MOVE_STOP_TURN          
MSG_MOVE_START_PITCH_UP          
MSG_MOVE_START_PITCH_DOWN          
MSG_MOVE_STOP_PITCH          
MSG_MOVE_SET_RUN_MODE          
MSG_MOVE_SET_WALK_MODE          
MSG_MOVE_TOGGLE_LOGGING          
MSG_MOVE_TELEPORT          
MSG_MOVE_TELEPORT_CHEAT          
MSG_MOVE_TELEPORT_ACK     serialized serialized  
MSG_MOVE_TOGGLE_FALL_LOGGING          
MSG_MOVE_FALL_LAND serialized serialized serialized    
MSG_MOVE_START_SWIM          
MSG_MOVE_STOP_SWIM          
MSG_MOVE_SET_RUN_SPEED_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_RUN_SPEED          
MSG_MOVE_SET_RUN_BACK_SPEED_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_RUN_BACK_SPEED          
MSG_MOVE_SET_WALK_SPEED_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_WALK_SPEED          
MSG_MOVE_SET_SWIM_SPEED_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_SWIM_SPEED          
MSG_MOVE_SET_SWIM_BACK_SPEED_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_SWIM_BACK_SPEED          
MSG_MOVE_SET_ALL_SPEED_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_TURN_RATE_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_TURN_RATE          
MSG_MOVE_TOGGLE_COLLISION_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_FACING          
MSG_MOVE_SET_PITCH          
MSG_MOVE_WORLDPORT_ACK          
SMSG_MONSTER_MOVE          
SMSG_MOVE_WATER_WALK          
SMSG_MOVE_LAND_WALK          
MSG_MOVE_SET_RAW_POSITION_ACK          
CMSG_MOVE_SET_RAW_POSITION          
SMSG_FORCE_RUN_SPEED_CHANGE          
CMSG_FORCE_RUN_SPEED_CHANGE_ACK          
SMSG_FORCE_RUN_BACK_SPEED_CHANGE          
CMSG_FORCE_RUN_BACK_SPEED_CHANGE_ACK          
SMSG_FORCE_SWIM_SPEED_CHANGE          
CMSG_FORCE_SWIM_SPEED_CHANGE_ACK          
SMSG_FORCE_MOVE_ROOT          
CMSG_FORCE_MOVE_ROOT_ACK          
SMSG_FORCE_MOVE_UNROOT          
CMSG_FORCE_MOVE_UNROOT_ACK          
MSG_MOVE_ROOT          
MSG_MOVE_UNROOT          
MSG_MOVE_HEARTBEAT          
SMSG_MOVE_KNOCK_BACK     serialized    
CMSG_MOVE_KNOCK_BACK_ACK          
MSG_MOVE_KNOCK_BACK          
SMSG_MOVE_FEATHER_FALL          
SMSG_MOVE_NORMAL_FALL          
SMSG_MOVE_SET_HOVER          
SMSG_MOVE_UNSET_HOVER          
CMSG_MOVE_HOVER_ACK          
MSG_MOVE_HOVER          
CMSG_TRIGGER_CINEMATIC_CHEAT          
CMSG_OPENING_CINEMATIC          
SMSG_TRIGGER_CINEMATIC          
CMSG_NEXT_CINEMATIC_CAMERA          
CMSG_COMPLETE_CINEMATIC          
SMSG_TUTORIAL_FLAGS   serialized      
CMSG_TUTORIAL_FLAG   serialized serialized    
CMSG_TUTORIAL_CLEAR          
CMSG_TUTORIAL_RESET          
CMSG_STANDSTATECHANGE   serialized serialized serialized  
CMSG_EMOTE   not used serialized serialized  
SMSG_EMOTE   serialized serialized    
CMSG_TEXT_EMOTE   serialized serialized serialized  
SMSG_TEXT_EMOTE   serialized serialized serialized  
CMSG_AUTOEQUIP_GROUND_ITEM          
CMSG_AUTOSTORE_GROUND_ITEM          
CMSG_AUTOSTORE_LOOT_ITEM   serialized serialized    
CMSG_STORE_LOOT_IN_SLOT          
CMSG_AUTOEQUIP_ITEM     serialized    
CMSG_AUTOSTORE_BAG_ITEM     serialized    
CMSG_SWAP_ITEM     serialized    
CMSG_SWAP_INV_ITEM     serialized    
CMSG_SPLIT_ITEM     serialized    
CMSG_AUTOEQUIP_ITEM_SLOT          
OBSOLETE_DROP_ITEM          
CMSG_DESTROYITEM     serialized    
SMSG_INVENTORY_CHANGE_FAILURE     serialized    
SMSG_OPEN_CONTAINER          
CMSG_INSPECT     serialized    
SMSG_INSPECT          
CMSG_INITIATE_TRADE     serialized    
CMSG_BEGIN_TRADE          
CMSG_BUSY_TRADE          
CMSG_IGNORE_TRADE          
CMSG_ACCEPT_TRADE          
CMSG_UNACCEPT_TRADE          
CMSG_CANCEL_TRADE          
CMSG_SET_TRADE_ITEM     serialized    
CMSG_CLEAR_TRADE_ITEM     serialized    
CMSG_SET_TRADE_GOLD     serialized    
SMSG_TRADE_STATUS     serialized    
SMSG_TRADE_STATUS_EXTENDED          
SMSG_INITIALIZE_FACTIONS          
SMSG_SET_FACTION_VISIBLE          
SMSG_SET_FACTION_STANDING          
CMSG_SET_FACTION_ATWAR     serialized    
CMSG_SET_FACTION_CHEAT          
SMSG_SET_PROFICIENCY     serialized    
CMSG_SET_ACTION_BUTTON   serialized serialized serialized  
SMSG_ACTION_BUTTONS          
SMSG_INITIAL_SPELLS     serialized    
SMSG_LEARNED_SPELL          
SMSG_SUPERCEDED_SPELL          
CMSG_NEW_SPELL_SLOT          
CMSG_CAST_SPELL   serialized serialized serialized  
CMSG_CANCEL_CAST          
SMSG_CAST_FAILED     serialized    
SMSG_SPELL_START          
SMSG_SPELL_GO          
SMSG_SPELL_FAILURE          
SMSG_SPELL_COOLDOWN          
SMSG_COOLDOWN_EVENT     serialized    
CMSG_CANCEL_AURA          
SMSG_EQUIPMENT_SET_SAVED          
SMSG_PET_CAST_FAILED          
MSG_CHANNEL_START          
MSG_CHANNEL_UPDATE          
CMSG_CANCEL_CHANNELLING          
SMSG_AI_REACTION          
CMSG_SET_SELECTION serialized serialized serialized serialized  
CMSG_EQUIPMENT_SET_DELETE          
CMSG_UNUSED          
CMSG_UNUSED2          
CMSG_ATTACKSWING     serialized    
CMSG_ATTACKSTOP          
SMSG_ATTACKSTART     serialized    
SMSG_ATTACKSTOP     serialized    
SMSG_ATTACKSWING_NOTINRANGE          
SMSG_ATTACKSWING_BADFACING          
SMSG_ATTACKSWING_NOTSTANDING          
SMSG_ATTACKSWING_DEADTARGET          
SMSG_ATTACKSWING_CANT_ATTACK          
SMSG_ATTACKERSTATEUPDATE          
SMSG_VICTIMSTATEUPDATE_OBSOLETE          
SMSG_DAMAGE_DONE_OBSOLETE          
SMSG_DAMAGE_TAKEN_OBSOLETE          
SMSG_CANCEL_COMBAT          
SMSG_SPELLBREAKLOG          
SMSG_SPELLHEALLOG          
SMSG_SPELLENERGIZELOG          
SMSG_BREAK_TARGET          
CMSG_SAVE_PLAYER          
CMSG_SETDEATHBINDPOINT          
SMSG_BINDPOINTUPDATE     serialized    
CMSG_GETDEATHBINDZONE          
SMSG_BINDZONEREPLY          
SMSG_PLAYERBOUND          
SMSG_CLIENT_CONTROL_UPDATE     serialized    
CMSG_REPOP_REQUEST          
SMSG_RESURRECT_REQUEST          
CMSG_RESURRECT_RESPONSE     serialized    
CMSG_LOOT     serialized    
CMSG_LOOT_MONEY          
CMSG_LOOT_RELEASE     serialized    
SMSG_LOOT_RESPONSE          
SMSG_LOOT_RELEASE_RESPONSE     serialized    
SMSG_LOOT_REMOVED   serialized serialized    
SMSG_LOOT_MONEY_NOTIFY     serialized    
SMSG_LOOT_ITEM_NOTIFY          
SMSG_LOOT_CLEAR_MONEY          
SMSG_ITEM_PUSH_RESULT     serialized    
SMSG_DUEL_REQUESTED          
SMSG_DUEL_OUTOFBOUNDS          
SMSG_DUEL_INBOUNDS          
SMSG_DUEL_COMPLETE     serialized    
SMSG_DUEL_WINNER     serialized    
CMSG_DUEL_ACCEPTED          
CMSG_DUEL_CANCELLED          
SMSG_MOUNTRESULT     serialized    
SMSG_DISMOUNTRESULT     serialized    
SMSG_PUREMOUNT_CANCELLED_OBSOLETE          
CMSG_MOUNTSPECIAL_ANIM          
SMSG_MOUNTSPECIAL_ANIM     serialized    
SMSG_PET_TAME_FAILURE          
CMSG_PET_SET_ACTION     serialized    
CMSG_PET_ACTION     serialized    
CMSG_PET_ABANDON          
CMSG_PET_RENAME     serialized    
SMSG_PET_NAME_INVALID          
SMSG_PET_SPELLS          
SMSG_PET_MODE          
CMSG_GOSSIP_HELLO     serialized    
CMSG_GOSSIP_SELECT_OPTION     serialized    
SMSG_GOSSIP_MESSAGE          
SMSG_GOSSIP_COMPLETE          
CMSG_NPC_TEXT_QUERY     serialized    
SMSG_NPC_TEXT_UPDATE          
SMSG_NPC_WONT_TALK          
CMSG_QUESTGIVER_STATUS_QUERY     serialized    
SMSG_QUESTGIVER_STATUS     serialized    
CMSG_QUESTGIVER_HELLO     serialized    
SMSG_QUESTGIVER_QUEST_LIST          
CMSG_QUESTGIVER_QUERY_QUEST     serialized serialized  
CMSG_QUESTGIVER_QUEST_AUTOLAUNCH          
SMSG_QUESTGIVER_QUEST_DETAILS          
CMSG_QUESTGIVER_ACCEPT_QUEST     serialized    
CMSG_QUESTGIVER_COMPLETE_QUEST     serialized    
SMSG_QUESTGIVER_REQUEST_ITEMS          
CMSG_QUESTGIVER_REQUEST_REWARD     serialized    
SMSG_QUESTGIVER_OFFER_REWARD          
CMSG_QUESTGIVER_CHOOSE_REWARD     serialized    
SMSG_QUESTGIVER_QUEST_INVALID          
CMSG_QUESTGIVER_CANCEL          
SMSG_QUESTGIVER_QUEST_COMPLETE          
SMSG_QUESTGIVER_QUEST_FAILED          
CMSG_QUESTLOG_SWAP_QUEST          
CMSG_QUESTLOG_REMOVE_QUEST     serialized    
SMSG_QUESTLOG_FULL          
SMSG_QUESTUPDATE_FAILED          
SMSG_QUESTUPDATE_FAILEDTIMER          
SMSG_QUESTUPDATE_COMPLETE          
SMSG_QUESTUPDATE_ADD_KILL          
SMSG_QUESTUPDATE_ADD_ITEM          
CMSG_QUEST_CONFIRM_ACCEPT          
SMSG_QUEST_CONFIRM_ACCEPT          
CMSG_PUSHQUESTTOPARTY     serialized    
CMSG_LIST_INVENTORY     serialized    
SMSG_LIST_INVENTORY          
CMSG_SELL_ITEM     serialized    
SMSG_SELL_ITEM     serialized    
CMSG_BUY_ITEM     serialized    
CMSG_BUY_ITEM_IN_SLOT     serialized    
SMSG_BUY_ITEM   serialized serialized serialized  
SMSG_BUY_FAILED     serialized    
CMSG_TAXICLEARALLNODES          
CMSG_TAXIENABLEALLNODES          
CMSG_TAXISHOWNODES          
SMSG_SHOWTAXINODES     serialized    
CMSG_TAXINODE_STATUS_QUERY     serialized    
SMSG_TAXINODE_STATUS     serialized    
CMSG_TAXIQUERYAVAILABLENODES     serialized    
CMSG_ACTIVATETAXI     serialized    
SMSG_ACTIVATETAXIREPLY     serialized    
SMSG_NEW_TAXI_PATH          
CMSG_TRAINER_LIST     serialized    
SMSG_TRAINER_LIST          
CMSG_TRAINER_BUY_SPELL     serialized    
SMSG_TRAINER_BUY_SUCCEEDED     serialized    
SMSG_TRAINER_BUY_FAILED          
CMSG_BINDER_ACTIVATE     serialized    
SMSG_PLAYERBINDERROR          
CMSG_BANKER_ACTIVATE     serialized    
SMSG_SHOW_BANK     serialized    
CMSG_BUY_BANK_SLOT     serialized    
SMSG_BUY_BANK_SLOT_RESULT     serialized    
CMSG_PETITION_SHOWLIST     serialized    
SMSG_PETITION_SHOWLIST     serialized    
CMSG_PETITION_BUY       serialized  
CMSG_PETITION_SHOW_SIGNATURES     serialized    
SMSG_PETITION_SHOW_SIGNATURES     serialized    
CMSG_PETITION_SIGN     serialized    
SMSG_PETITION_SIGN_RESULTS     serialized    
MSG_PETITION_DECLINE     serialized    
CMSG_OFFER_PETITION     serialized    
CMSG_TURN_IN_PETITION     serialized    
SMSG_TURN_IN_PETITION_RESULTS          
CMSG_PETITION_QUERY     serialized    
SMSG_PETITION_QUERY_RESPONSE     serialized    
SMSG_FISH_NOT_HOOKED          
SMSG_FISH_ESCAPED          
CMSG_BUG     serialized    
SMSG_NOTIFICATION          
CMSG_PLAYED_TIME   serialized serialized serialized  
SMSG_PLAYED_TIME   serialized serialized serialized  
CMSG_QUERY_TIME     serialized    
SMSG_QUERY_TIME_RESPONSE     serialized    
SMSG_LOG_XPGAIN     serialized    
SMSG_AURACASTLOG_OBSOLETE          
CMSG_RECLAIM_CORPSE     serialized    
CMSG_WRAP_ITEM     serialized    
SMSG_LEVELUP_INFO     serialized    
MSG_MINIMAP_PING     serialized    
SMSG_RESISTLOG          
SMSG_ENCHANTMENTLOG          
CMSG_SET_SKILL_CHEAT          
SMSG_START_MIRROR_TIMER          
SMSG_PAUSE_MIRROR_TIMER          
SMSG_STOP_MIRROR_TIMER     serialized    
CMSG_PING          
SMSG_PONG          
SMSG_CLEAR_COOLDOWN          
SMSG_GAMEOBJECT_PAGETEXT          
CMSG_SETSHEATHED     serialized    
SMSG_COOLDOWN_CHEAT          
SMSG_SPELL_DELAYED          
CMSG_QUEST_POI_QUERY     serialized    
SMSG_QUEST_POI_QUERY_RESPONSE          
CMSG_GHOST          
CMSG_GM_INVIS          
SMSG_INVALID_PROMOTION_CODE          
MSG_GM_BIND_OTHER          
MSG_GM_SUMMON          
SMSG_ITEM_TIME_UPDATE          
SMSG_ITEM_ENCHANT_TIME_UPDATE          
SMSG_AUTH_CHALLENGE          
CMSG_AUTH_SESSION          
SMSG_AUTH_RESPONSE          
MSG_GM_SHOWLABEL          
CMSG_PET_CAST_SPELL     serialized    
MSG_SAVE_GUILD_EMBLEM     serialized    
MSG_TABARDVENDOR_ACTIVATE     serialized    
SMSG_PLAY_SPELL_VISUAL          
CMSG_ZONEUPDATE     serialized    
SMSG_PARTYKILLLOG     serialized    
SMSG_COMPRESSED_UPDATE_OBJECT          
SMSG_PLAY_SPELL_IMPACT          
SMSG_EXPLORATION_EXPERIENCE     serialized    
CMSG_GM_SET_SECURITY_GROUP          
CMSG_GM_NUKE          
MSG_RANDOM_ROLL     serialized    
SMSG_ENVIRONMENTALDAMAGELOG     serialized    
CMSG_RWHOIS_OBSOLETE          
SMSG_RWHOIS          
SMSG_LFG_PLAYER_REWARD          
SMSG_LFG_TELEPORT_DENIED     serialized    
CMSG_UNLEARN_SPELL          
CMSG_UNLEARN_SKILL     serialized    
SMSG_REMOVED_SPELL          
CMSG_DECHARGE          
CMSG_GMTICKET_CREATE     serialized    
SMSG_GMTICKET_CREATE     serialized    
CMSG_GMTICKET_UPDATETEXT     serialized    
SMSG_GMTICKET_UPDATETEXT     serialized    
SMSG_ACCOUNT_DATA_TIMES          
CMSG_REQUEST_ACCOUNT_DATA          
CMSG_UPDATE_ACCOUNT_DATA     serialized serialized  
SMSG_UPDATE_ACCOUNT_DATA          
SMSG_CLEAR_FAR_SIGHT_IMMEDIATE          
SMSG_POWERGAINLOG_OBSOLETE          
CMSG_GM_TEACH          
CMSG_GM_CREATE_ITEM_TARGET          
CMSG_GMTICKET_GETTICKET          
SMSG_GMTICKET_GETTICKET     serialized    
CMSG_UNLEARN_TALENTS          
SMSG_UPDATE_INSTANCE_ENCOUNTER_UNIT          
SMSG_GAMEOBJECT_DESPAWN_ANIM          
MSG_CORPSE_QUERY     serialized    
CMSG_GMTICKET_DELETETICKET          
SMSG_GMTICKET_DELETETICKET     serialized    
SMSG_CHAT_WRONG_FACTION          
CMSG_GMTICKET_SYSTEMSTATUS          
SMSG_GMTICKET_SYSTEMSTATUS     serialized    
CMSG_SPIRIT_HEALER_ACTIVATE          
CMSG_SET_STAT_CHEAT          
SMSG_SET_REST_START_OBSOLETE          
CMSG_SKILL_BUY_STEP          
CMSG_SKILL_BUY_RANK          
CMSG_XP_CHEAT          
SMSG_SPIRIT_HEALER_CONFIRM     serialized    
CMSG_CHARACTER_POINT_CHEAT          
SMSG_GOSSIP_POI     serialized    
CMSG_CHAT_IGNORED     serialized    
CMSG_GM_VISION          
CMSG_SERVER_COMMAND          
CMSG_GM_SILENCE          
CMSG_GM_REVEALTO          
CMSG_GM_RESURRECT          
CMSG_GM_SUMMONMOB          
CMSG_GM_MOVECORPSE          
CMSG_GM_FREEZE          
CMSG_GM_UBERINVIS          
CMSG_GM_REQUEST_PLAYER_INFO          
SMSG_GM_PLAYER_INFO          
CMSG_GUILD_RANK          
CMSG_GUILD_ADD_RANK     serialized    
CMSG_GUILD_DEL_RANK     serialized    
CMSG_GUILD_SET_PUBLIC_NOTE       serialized  
CMSG_GUILD_SET_OFFICER_NOTE     serialized    
SMSG_LOGIN_VERIFY_WORLD     serialized    
CMSG_CLEAR_EXPLORATION          
CMSG_SEND_MAIL     serialized    
SMSG_SEND_MAIL_RESULT     serialized    
CMSG_GET_MAIL_LIST          
SMSG_MAIL_LIST_RESULT          
CMSG_BATTLEFIELD_LIST     serialized    
SMSG_BATTLEFIELD_LIST          
CMSG_BATTLEFIELD_JOIN          
SMSG_BATTLEFIELD_WIN_OBSOLETE          
SMSG_BATTLEFIELD_LOSE_OBSOLETE          
CMSG_TAXICLEARNODE          
CMSG_TAXIENABLENODE          
CMSG_ITEM_TEXT_QUERY     serialized    
SMSG_ITEM_TEXT_QUERY_RESPONSE     serialized    
CMSG_MAIL_TAKE_MONEY     serialized    
CMSG_MAIL_TAKE_ITEM     serialized    
CMSG_MAIL_MARK_AS_READ     serialized    
CMSG_MAIL_RETURN_TO_SENDER     serialized    
CMSG_MAIL_DELETE     serialized    
CMSG_MAIL_CREATE_TEXT_ITEM     serialized    
SMSG_SPELLLOGMISS          
SMSG_SPELLLOGEXECUTE          
SMSG_DEBUGAURAPROC          
SMSG_PERIODICAURALOG          
SMSG_SPELLDAMAGESHIELD          
SMSG_SPELLNONMELEEDAMAGELOG          
CMSG_LEARN_TALENT     serialized    
SMSG_RESURRECT_FAILED     serialized    
CMSG_TOGGLE_PVP no data no data no data no data  
SMSG_ZONE_UNDER_ATTACK          
MSG_AUCTION_HELLO     serialized    
CMSG_AUCTION_SELL_ITEM     serialized    
CMSG_AUCTION_REMOVE_ITEM     serialized    
CMSG_AUCTION_LIST_ITEMS     serialized    
CMSG_AUCTION_LIST_OWNER_ITEMS     serialized    
CMSG_AUCTION_PLACE_BID     serialized    
SMSG_AUCTION_COMMAND_RESULT     serialized    
SMSG_AUCTION_LIST_RESULT          
SMSG_AUCTION_OWNER_LIST_RESULT          
SMSG_AUCTION_BIDDER_NOTIFICATION          
SMSG_AUCTION_OWNER_NOTIFICATION          
SMSG_PROCRESIST          
SMSG_STANDSTATE_CHANGE_FAILURE_OBSOLETE          
SMSG_DISPEL_FAILED          
SMSG_SPELLORDAMAGE_IMMUNE          
CMSG_AUCTION_LIST_BIDDER_ITEMS     serialized    
SMSG_AUCTION_BIDDER_LIST_RESULT          
SMSG_SET_FLAT_SPELL_MODIFIER     serialized    
SMSG_SET_PCT_SPELL_MODIFIER     serialized    
CMSG_SET_AMMO          
SMSG_CORPSE_RECLAIM_DELAY     serialized    
CMSG_SET_ACTIVE_MOVER     serialized    
CMSG_PET_CANCEL_AURA     serialized    
CMSG_PLAYER_AI_CHEAT          
CMSG_CANCEL_AUTO_REPEAT_SPELL          
MSG_GM_ACCOUNT_ONLINE          
MSG_LIST_STABLED_PETS     serialized    
CMSG_STABLE_PET          
CMSG_UNSTABLE_PET     serialized    
CMSG_BUY_STABLE_SLOT          
SMSG_STABLE_RESULT     serialized    
CMSG_STABLE_REVIVE_PET          
CMSG_STABLE_SWAP_PET     serialized    
MSG_QUEST_PUSH_RESULT     serialized    
SMSG_PLAY_MUSIC          
SMSG_PLAY_OBJECT_SOUND     serialized    
CMSG_REQUEST_PET_INFO          
CMSG_FAR_SIGHT          
SMSG_SPELLDISPELLOG          
SMSG_DAMAGE_CALC_LOG          
CMSG_ENABLE_DAMAGE_LOG          
CMSG_GROUP_CHANGE_SUB_GROUP     serialized    
CMSG_REQUEST_PARTY_MEMBER_STATS     serialized    
CMSG_GROUP_SWAP_SUB_GROUP          
CMSG_RESET_FACTION_CHEAT          
CMSG_AUTOSTORE_BANK_ITEM     serialized    
CMSG_AUTOBANK_ITEM     serialized    
MSG_QUERY_NEXT_MAIL_TIME          
SMSG_RECEIVED_MAIL          
SMSG_RAID_GROUP_ONLY          
CMSG_SET_DURABILITY_CHEAT          
CMSG_SET_PVP_RANK_CHEAT          
CMSG_ADD_PVP_MEDAL_CHEAT          
CMSG_DEL_PVP_MEDAL_CHEAT          
CMSG_SET_PVP_TITLE          
SMSG_PVP_CREDIT          
SMSG_AUCTION_REMOVED_NOTIFICATION          
CMSG_GROUP_RAID_CONVERT          
CMSG_GROUP_ASSISTANT_LEADER     serialized    
CMSG_BUYBACK_ITEM     serialized    
SMSG_SERVER_MESSAGE          
CMSG_MEETINGSTONE_JOIN          
SMSG_LFG_OFFER_CONTINUE     serialized    
CMSG_MEETINGSTONE_CHEAT          
SMSG_MEETINGSTONE_SETQUEUE     serialized    
CMSG_LFG_GET_STATUS          
SMSG_MEETINGSTONE_COMPLETE          
SMSG_MEETINGSTONE_IN_PROGRESS          
SMSG_MEETINGSTONE_MEMBER_ADDED          
CMSG_GMTICKETSYSTEM_TOGGLE          
CMSG_CANCEL_GROWTH_AURA          
SMSG_CANCEL_AUTO_REPEAT          
SMSG_STANDSTATE_UPDATE     serialized    
SMSG_LOOT_ALL_PASSED          
SMSG_LOOT_ROLL_WON          
CMSG_LOOT_ROLL     serialized    
SMSG_LOOT_START_ROLL          
SMSG_LOOT_ROLL          
CMSG_LOOT_MASTER_GIVE     serialized    
SMSG_LOOT_MASTER_LIST     serialized    
SMSG_SET_FORCED_REACTIONS          
SMSG_SPELL_FAILED_OTHER          
SMSG_GAMEOBJECT_RESET_STATE          
CMSG_REPAIR_ITEM     serialized    
SMSG_CHAT_PLAYER_NOT_FOUND     serialized    
MSG_TALENT_WIPE_CONFIRM     serialized    
SMSG_SUMMON_REQUEST     serialized    
CMSG_SUMMON_RESPONSE     serialized    
MSG_MOVE_TOGGLE_GRAVITY_CHEAT          
SMSG_MONSTER_MOVE_TRANSPORT     serialized    
SMSG_PET_BROKEN          
MSG_MOVE_FEATHER_FALL          
MSG_MOVE_WATER_WALK          
CMSG_SERVER_BROADCAST          
CMSG_SELF_RES          
SMSG_FEIGN_DEATH_RESISTED          
CMSG_RUN_SCRIPT          
SMSG_SCRIPT_MESSAGE          
SMSG_DUEL_COUNTDOWN     serialized    
SMSG_AREA_TRIGGER_MESSAGE     serialized    
CMSG_TOGGLE_HELM          
CMSG_TOGGLE_CLOAK          
SMSG_LFG_ROLE_CHOSEN     serialized    
SMSG_PLAYER_SKINNED          
SMSG_DURABILITY_DAMAGE_DEATH          
CMSG_SET_EXPLORATION          
CMSG_SET_ACTIONBAR_TOGGLES     serialized    
UMSG_DELETE_GUILD_CHARTER          
MSG_PETITION_RENAME       serialized  
SMSG_INIT_WORLD_STATES          
SMSG_UPDATE_WORLD_STATE          
CMSG_ITEM_NAME_QUERY     serialized    
SMSG_ITEM_NAME_QUERY_RESPONSE     serialized    
SMSG_PET_ACTION_FEEDBACK          
CMSG_CHAR_RENAME     serialized    
SMSG_CHAR_RENAME     serialized    
CMSG_MOVE_SPLINE_DONE          
CMSG_MOVE_FALL_RESET          
SMSG_UPDATE_LAST_INSTANCE_CREATED          
SMSG_RAID_INSTANCE_INFO          
CMSG_REQUEST_RAID_INFO          
CMSG_MOVE_TIME_SKIPPED          
CMSG_MOVE_FEATHER_FALL_ACK          
CMSG_MOVE_WATER_WALK_ACK          
CMSG_MOVE_NOT_ACTIVE_MOVER          
SMSG_PLAY_SOUND     serialized    
CMSG_BATTLEFIELD_STATUS          
SMSG_BATTLEFIELD_STATUS          
CMSG_BATTLEFIELD_PORT     serialized    
MSG_INSPECT_HONOR_STATS     serialized    
CMSG_BATTLEMASTER_HELLO     serialized    
CMSG_MOVE_START_SWIM_CHEAT          
CMSG_MOVE_STOP_SWIM_CHEAT          
SMSG_FORCE_WALK_SPEED_CHANGE          
CMSG_FORCE_WALK_SPEED_CHANGE_ACK          
SMSG_FORCE_SWIM_BACK_SPEED_CHANGE          
CMSG_FORCE_SWIM_BACK_SPEED_CHANGE_ACK          
SMSG_FORCE_TURN_RATE_CHANGE          
CMSG_FORCE_TURN_RATE_CHANGE_ACK          
MSG_PVP_LOG_DATA          
CMSG_LEAVE_BATTLEFIELD          
CMSG_AREA_SPIRIT_HEALER_QUERY     serialized    
CMSG_AREA_SPIRIT_HEALER_QUEUE     serialized    
SMSG_AREA_SPIRIT_HEALER_TIME     serialized    
CMSG_GM_UNTEACH          
SMSG_WARDEN_DATA          
CMSG_WARDEN_DATA          
SMSG_GROUP_JOINED_BATTLEGROUND          
MSG_BATTLEGROUND_PLAYER_POSITIONS     serialized    
CMSG_PET_STOP_ATTACK          
SMSG_BINDER_CONFIRM     serialized    
SMSG_BATTLEGROUND_PLAYER_JOINED          
SMSG_BATTLEGROUND_PLAYER_LEFT          
CMSG_BATTLEMASTER_JOIN     serialized    
SMSG_ADDON_INFO          
CMSG_PET_UNLEARN     serialized    
SMSG_PET_UNLEARN_CONFIRM     serialized    
SMSG_PARTY_MEMBER_STATS_FULL     serialized    
CMSG_PET_SPELL_AUTOCAST     serialized    
SMSG_WEATHER     serialized    
SMSG_PLAY_TIME_WARNING          
SMSG_MINIGAME_SETUP          
SMSG_MINIGAME_STATE          
CMSG_MINIGAME_MOVE          
SMSG_MINIGAME_MOVE_FAILED          
SMSG_RAID_INSTANCE_MESSAGE          
SMSG_COMPRESSED_MOVES          
CMSG_GUILD_INFO_TEXT     serialized serialized  
SMSG_CHAT_RESTRICTED          
SMSG_SPLINE_SET_RUN_SPEED          
SMSG_SPLINE_SET_RUN_BACK_SPEED          
SMSG_SPLINE_SET_SWIM_SPEED          
SMSG_SPLINE_SET_WALK_SPEED          
SMSG_SPLINE_SET_SWIM_BACK_SPEED          
SMSG_SPLINE_SET_TURN_RATE          
SMSG_SPLINE_MOVE_UNROOT          
SMSG_SPLINE_MOVE_FEATHER_FALL          
SMSG_SPLINE_MOVE_NORMAL_FALL          
SMSG_SPLINE_MOVE_SET_HOVER          
SMSG_SPLINE_MOVE_UNSET_HOVER          
SMSG_SPLINE_MOVE_WATER_WALK          
SMSG_SPLINE_MOVE_LAND_WALK          
SMSG_SPLINE_MOVE_START_SWIM          
SMSG_SPLINE_MOVE_STOP_SWIM          
SMSG_SPLINE_MOVE_SET_RUN_MODE          
SMSG_SPLINE_MOVE_SET_WALK_MODE          
CMSG_GM_NUKE_ACCOUNT          
MSG_GM_DESTROY_CORPSE          
CMSG_GM_DESTROY_ONLINE_CORPSE          
CMSG_ACTIVATETAXIEXPRESS     serialized    
SMSG_SET_FACTION_ATWAR          
SMSG_GAMETIMEBIAS_SET          
CMSG_DEBUG_ACTIONS_START          
CMSG_DEBUG_ACTIONS_STOP          
CMSG_SET_FACTION_INACTIVE     serialized    
CMSG_SET_WATCHED_FACTION   serialized serialized    
MSG_MOVE_TIME_SKIPPED          
SMSG_SPLINE_MOVE_ROOT          
CMSG_SET_EXPLORATION_ALL          
SMSG_INVALIDATE_PLAYER          
CMSG_RESET_INSTANCES          
SMSG_INSTANCE_RESET          
SMSG_INSTANCE_RESET_FAILED          
SMSG_UPDATE_LAST_INSTANCE          
MSG_RAID_TARGET_UPDATE     serialized    
MSG_RAID_READY_CHECK     serialized    
CMSG_LUA_USAGE          
SMSG_PET_ACTION_SOUND     serialized    
SMSG_PET_DISMISS_SOUND          
SMSG_GHOSTEE_GONE          
CMSG_GM_UPDATE_TICKET_STATUS          
SMSG_GM_TICKET_STATUS_UPDATE          
MSG_SET_DUNGEON_DIFFICULTY     serialized    
MSG_SET_RAID_DIFFICULTY     serialized    
CMSG_OPT_OUT_OF_LOOT     serialized    
CMSG_GMSURVEY_SUBMIT     serialized    
SMSG_UPDATE_INSTANCE_OWNERSHIP          
CMSG_IGNORE_KNOCKBACK_CHEAT          
SMSG_CHAT_PLAYER_AMBIGUOUS          
MSG_DELAY_GHOST_TELEPORT          
SMSG_SPELLINSTAKILLLOG          
SMSG_SPELL_UPDATE_CHAIN_TARGETS          
CMSG_CHAT_FILTERED          
SMSG_EXPECTED_SPAM_RECORDS          
SMSG_SPELLSTEALLOG          
CMSG_LOTTERY_QUERY_OBSOLETE          
SMSG_LOTTERY_QUERY_RESULT_OBSOLETE          
CMSG_BUY_LOTTERY_TICKET_OBSOLETE          
SMSG_LOTTERY_RESULT_OBSOLETE          
SMSG_CHARACTER_PROFILE          
SMSG_CHARACTER_PROFILE_REALM_CONNECTED          
SMSG_DEFENSE_MESSAGE          
SMSG_INSTANCE_DIFFICULTY     serialized    
MSG_GM_RESETINSTANCELIMIT          
SMSG_MOTD          
SMSG_MOVE_SET_FLIGHT_OBSOLETE          
SMSG_MOVE_UNSET_FLIGHT_OBSOLETE          
CMSG_MOVE_FLIGHT_ACK_OBSOLETE          
MSG_MOVE_START_SWIM_CHEAT          
MSG_MOVE_STOP_SWIM_CHEAT          
SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY          
SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY     serialized    
CMSG_MOVE_SET_CAN_FLY_ACK          
CMSG_MOVE_SET_FLY          
CMSG_SOCKET_GEMS     serialized    
CMSG_ARENA_TEAM_CREATE          
SMSG_ARENA_TEAM_COMMAND_RESULT          
UMSG_UPDATE_ARENA_TEAM_OBSOLETE          
CMSG_ARENA_TEAM_QUERY     serialized    
SMSG_ARENA_TEAM_QUERY_RESPONSE     serialized serialized  
CMSG_ARENA_TEAM_ROSTER     serialized    
SMSG_ARENA_TEAM_ROSTER          
CMSG_ARENA_TEAM_INVITE     serialized    
SMSG_ARENA_TEAM_INVITE          
CMSG_ARENA_TEAM_ACCEPT          
CMSG_ARENA_TEAM_DECLINE          
CMSG_ARENA_TEAM_LEAVE     serialized    
CMSG_ARENA_TEAM_REMOVE     serialized    
CMSG_ARENA_TEAM_DISBAND     serialized    
CMSG_ARENA_TEAM_LEADER     serialized    
SMSG_ARENA_TEAM_EVENT          
CMSG_BATTLEMASTER_JOIN_ARENA     serialized    
MSG_MOVE_START_ASCEND          
MSG_MOVE_STOP_ASCEND          
SMSG_ARENA_TEAM_STATS     serialized    
CMSG_LFG_JOIN          
CMSG_LFG_LEAVE          
CMSG_SEARCH_LFG_JOIN     serialized    
CMSG_SEARCH_LFG_LEAVE     serialized    
SMSG_UPDATE_LFG_LIST          
SMSG_LFG_PROPOSAL_UPDATE          
CMSG_LFG_PROPOSAL_RESULT     serialized    
SMSG_LFG_ROLE_CHECK_UPDATE          
SMSG_LFG_JOIN_RESULT          
SMSG_LFG_QUEUE_STATUS          
CMSG_SET_LFG_COMMENT     serialized    
SMSG_LFG_UPDATE_PLAYER          
SMSG_LFG_UPDATE_PARTY          
SMSG_LFG_UPDATE_SEARCH     serialized    
CMSG_LFG_SET_ROLES     serialized    
CMSG_LFG_SET_NEEDS          
CMSG_LFG_SET_BOOT_VOTE     serialized    
SMSG_LFG_BOOT_PROPOSAL_UPDATE          
CMSG_LFD_PLAYER_LOCK_INFO_REQUEST          
SMSG_LFG_PLAYER_INFO          
CMSG_LFG_TELEPORT     serialized    
CMSG_LFD_PARTY_LOCK_INFO_REQUEST          
SMSG_LFG_PARTY_INFO          
SMSG_TITLE_EARNED     serialized    
CMSG_SET_TITLE     serialized    
CMSG_CANCEL_MOUNT_AURA          
SMSG_ARENA_ERROR     serialized    
MSG_INSPECT_ARENA_TEAMS     serialized    
SMSG_DEATH_RELEASE_LOC     serialized    
CMSG_CANCEL_TEMP_ENCHANTMENT     serialized    
SMSG_FORCED_DEATH_UPDATE          
CMSG_CHEAT_SET_HONOR_CURRENCY          
CMSG_CHEAT_SET_ARENA_CURRENCY          
MSG_MOVE_SET_FLIGHT_SPEED_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_FLIGHT_SPEED          
MSG_MOVE_SET_FLIGHT_BACK_SPEED_CHEAT          
MSG_MOVE_SET_FLIGHT_BACK_SPEED          
SMSG_FORCE_FLIGHT_SPEED_CHANGE          
CMSG_FORCE_FLIGHT_SPEED_CHANGE_ACK          
SMSG_FORCE_FLIGHT_BACK_SPEED_CHANGE          
CMSG_FORCE_FLIGHT_BACK_SPEED_CHANGE_ACK          
SMSG_SPLINE_SET_FLIGHT_SPEED          
SMSG_SPLINE_SET_FLIGHT_BACK_SPEED          
CMSG_MAELSTROM_INVALIDATE_CACHE          
SMSG_FLIGHT_SPLINE_SYNC          
CMSG_SET_TAXI_BENCHMARK_MODE   serialzed      
SMSG_JOINED_BATTLEGROUND_QUEUE          
SMSG_REALM_SPLIT   serialized      
CMSG_REALM_SPLIT   serialized      
CMSG_MOVE_CHNG_TRANSPORT          
MSG_PARTY_ASSIGNMENT     serialized    
SMSG_OFFER_PETITION_ERROR          
SMSG_TIME_SYNC_REQ          
CMSG_TIME_SYNC_RESP          
CMSG_SEND_LOCAL_EVENT          
CMSG_SEND_GENERAL_TRIGGER          
CMSG_SEND_COMBAT_TRIGGER          
CMSG_MAELSTROM_GM_SENT_MAIL          
SMSG_RESET_FAILED_NOTIFY          
SMSG_REAL_GROUP_UPDATE          
SMSG_LFG_DISABLED          
CMSG_ACTIVE_PVP_CHEAT          
CMSG_CHEAT_DUMP_ITEMS_DEBUG_ONLY          
SMSG_CHEAT_DUMP_ITEMS_DEBUG_ONLY_RESPONSE          
SMSG_CHEAT_DUMP_ITEMS_DEBUG_ONLY_RESPONSE_WRITE_FILE          
SMSG_UPDATE_COMBO_POINTS          
SMSG_VOICE_SESSION_ROSTER_UPDATE          
SMSG_VOICE_SESSION_LEAVE          
SMSG_VOICE_SESSION_ADJUST_PRIORITY          
CMSG_VOICE_SET_TALKER_MUTED_REQUEST          
SMSG_VOICE_SET_TALKER_MUTED          
SMSG_INIT_EXTRA_AURA_INFO_OBSOLETE          
SMSG_SET_EXTRA_AURA_INFO_OBSOLETE     serialized    
SMSG_SET_EXTRA_AURA_INFO_NEED_UPDATE_OBSOLETE          
SMSG_CLEAR_EXTRA_AURA_INFO_OBSOLETE     serialized    
MSG_MOVE_START_DESCEND          
CMSG_IGNORE_REQUIREMENTS_CHEAT          
SMSG_IGNORE_REQUIREMENTS_CHEAT          
SMSG_SPELL_CHANCE_PROC_LOG          
CMSG_MOVE_SET_RUN_SPEED          
SMSG_DISMOUNT          
MSG_MOVE_UPDATE_CAN_FLY          
MSG_RAID_READY_CHECK_CONFIRM          
CMSG_VOICE_SESSION_ENABLE          
SMSG_VOICE_SESSION_ENABLE          
SMSG_VOICE_PARENTAL_CONTROLS          
CMSG_GM_WHISPER          
SMSG_GM_MESSAGECHAT          
MSG_GM_GEARRATING          
CMSG_COMMENTATOR_ENABLE          
SMSG_COMMENTATOR_STATE_CHANGED          
CMSG_COMMENTATOR_GET_MAP_INFO          
SMSG_COMMENTATOR_MAP_INFO          
CMSG_COMMENTATOR_GET_PLAYER_INFO          
SMSG_COMMENTATOR_GET_PLAYER_INFO          
SMSG_COMMENTATOR_PLAYER_INFO          
CMSG_COMMENTATOR_ENTER_INSTANCE          
CMSG_COMMENTATOR_EXIT_INSTANCE          
CMSG_COMMENTATOR_INSTANCE_COMMAND          
SMSG_CLEAR_TARGET          
CMSG_BOT_DETECTED          
SMSG_CROSSED_INEBRIATION_THRESHOLD     serialized    
CMSG_CHEAT_PLAYER_LOGIN          
CMSG_CHEAT_PLAYER_LOOKUP          
SMSG_CHEAT_PLAYER_LOOKUP          
SMSG_KICK_REASON          
MSG_RAID_READY_CHECK_FINISHED          
CMSG_COMPLAIN     serialized    
SMSG_COMPLAIN_RESULT     serialized    
SMSG_FEATURE_SYSTEM_STATUS     serialized serialized serialized
CMSG_GM_SHOW_COMPLAINTS          
CMSG_GM_UNSQUELCH          
CMSG_CHANNEL_SILENCE_VOICE          
CMSG_CHANNEL_SILENCE_ALL          
CMSG_CHANNEL_UNSILENCE_VOICE          
CMSG_CHANNEL_UNSILENCE_ALL          
CMSG_TARGET_CAST          
CMSG_TARGET_SCRIPT_CAST          
CMSG_CHANNEL_DISPLAY_LIST     serialized    
CMSG_SET_ACTIVE_VOICE_CHANNEL          
CMSG_GET_CHANNEL_MEMBER_COUNT     serialized    
SMSG_CHANNEL_MEMBER_COUNT     serialized    
CMSG_CHANNEL_VOICE_ON          
CMSG_CHANNEL_VOICE_OFF          
CMSG_DEBUG_LIST_TARGETS          
SMSG_DEBUG_LIST_TARGETS          
SMSG_AVAILABLE_VOICE_CHANNEL          
CMSG_ADD_VOICE_IGNORE          
CMSG_DEL_VOICE_IGNORE          
CMSG_PARTY_SILENCE          
CMSG_PARTY_UNSILENCE          
MSG_NOTIFY_PARTY_SQUELCH          
SMSG_COMSAT_RECONNECT_TRY          
SMSG_COMSAT_DISCONNECT          
SMSG_COMSAT_CONNECT_FAIL          
SMSG_VOICE_CHAT_STATUS          
CMSG_REPORT_PVP_AFK          
CMSG_REPORT_PVP_AFK_RESULT          
CMSG_GUILD_BANKER_ACTIVATE     serialized serialized  
CMSG_GUILD_BANK_QUERY_TAB       serialized serialized
SMSG_WORLD_STATE_UI_TIMER_UPDATE     serialized    
CMSG_GAMEOBJ_REPORT_USE     serialized    

CMSG_ACCEPT_TRADE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ACTIVATETAXI

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ACTIVATETAXIEXPRESS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ACTIVE_PVP_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ADD_FRIEND

Called by adding friend to list.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x069  
WotLK 0x069  
Cata    
MoP    

CMSG_ADD_IGNORE

Called on adding ignored player to list.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x06C  
WotLK 0x06C  
Cata    
MoP    

CMSG_ADD_PVP_MEDAL_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ADD_VOICE_IGNORE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ADVANCE_SPAWN_TIME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AREATRIGGER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AREA_SPIRIT_HEALER_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AREA_SPIRIT_HEALER_QUEUE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_ACCEPT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_CREATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_DECLINE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_DISBAND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_INVITE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_LEADER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_LEAVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_REMOVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ARENA_TEAM_ROSTER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ATTACKSTOP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ATTACKSWING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUCTION_LIST_BIDDER_ITEMS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUCTION_LIST_ITEMS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUCTION_LIST_OWNER_ITEMS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUCTION_PLACE_BID

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUCTION_REMOVE_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUCTION_SELL_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTH_SESSION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTH_SRP6_BEGIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTH_SRP6_PROOF

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTH_SRP6_RECODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTOBANK_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTOEQUIP_GROUND_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTOEQUIP_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTOEQUIP_ITEM_SLOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTOSTORE_BAG_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTOSTORE_BANK_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTOSTORE_GROUND_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_AUTOSTORE_LOOT_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BANKER_ACTIVATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BATTLEFIELD_JOIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BATTLEFIELD_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BATTLEFIELD_PORT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BATTLEFIELD_STATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BATTLEMASTER_HELLO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BATTLEMASTER_JOIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BATTLEMASTER_JOIN_ARENA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BEASTMASTER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BEGIN_TRADE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BINDER_ACTIVATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BOOTME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BOT_DETECTED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BOT_DETECTED2

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BUG

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BUSY_TRADE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BUYBACK_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BUY_BANK_SLOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BUY_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BUY_ITEM_IN_SLOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BUY_LOTTERY_TICKET_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_BUY_STABLE_SLOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CANCEL_AURA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CANCEL_AUTO_REPEAT_SPELL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CANCEL_CAST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CANCEL_CHANNELLING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CANCEL_GROWTH_AURA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CANCEL_MOUNT_AURA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CANCEL_TEMP_ENCHANTMENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CANCEL_TRADE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CAST_SPELL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_ANNOUNCEMENTS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_BAN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_DISPLAY_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_INVITE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_KICK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_MODERATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_MODERATOR

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_MUTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_OWNER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_PASSWORD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_SET_OWNER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_SILENCE_ALL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_SILENCE_VOICE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_UNBAN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_UNMODERATOR

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_UNMUTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_UNSILENCE_ALL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_UNSILENCE_VOICE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_VOICE_OFF

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHANNEL_VOICE_ON

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHARACTER_POINT_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHAR_CREATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHAR_DELETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHAR_ENUM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHAR_RENAME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHAT_FILTERED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHAT_IGNORED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHEAT_DUMP_ITEMS_DEBUG_ONLY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHEAT_PLAYER_LOGIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHEAT_PLAYER_LOOKUP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHEAT_SETMONEY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHEAT_SET_ARENA_CURRENCY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CHEAT_SET_HONOR_CURRENCY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CLEAR_EXPLORATION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CLEAR_QUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CLEAR_TRADE_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_COMMENTATOR_ENABLE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_COMMENTATOR_ENTER_INSTANCE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_COMMENTATOR_EXIT_INSTANCE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_COMMENTATOR_GET_MAP_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_COMMENTATOR_GET_PLAYER_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_COMMENTATOR_INSTANCE_COMMAND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_COMPLAIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_COMPLETE_CINEMATIC

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CONTACT_LIST

Called for contact list.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x066  
WotLK 0x066  
Cata 0x4534  
MoP    

CMSG_COOLDOWN_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CREATEGAMEOBJECT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CREATEITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CREATEMONSTER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_CREATURE_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DBLOOKUP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DEBUG_ACTIONS_START

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DEBUG_ACTIONS_STOP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DEBUG_AISTATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DEBUG_CHANGECELLZONE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DEBUG_LIST_TARGETS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DECHARGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DEL_FRIEND

Colled on removing friend from list.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x06A  
WotLK 0x06A  
Cata    
MoP    

CMSG_DEL_IGNORE

Called on removing ignored player from list.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x06D  
WotLK 0x06D  
Cata    
MoP    

CMSG_DEL_PVP_MEDAL_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DEL_VOICE_IGNORE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DESTROYITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DESTROYMONSTER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DESTROY_ITEMS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DISABLE_PVP_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DUEL_ACCEPTED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_DUEL_CANCELLED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_EMOTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ENABLE_DAMAGE_LOG

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_EQUIPMENT_SET_DELETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FAR_SIGHT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FLAG_QUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FLAG_QUEST_FINISH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCEACTION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCEACTIONONOTHER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCEACTIONSHOW

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_FLIGHT_BACK_SPEED_CHANGE_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_FLIGHT_SPEED_CHANGE_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_MOVE_ROOT_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_MOVE_UNROOT_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_RUN_BACK_SPEED_CHANGE_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_RUN_SPEED_CHANGE_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_SWIM_BACK_SPEED_CHANGE_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_SWIM_SPEED_CHANGE_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_TURN_RATE_CHANGE_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_FORCE_WALK_SPEED_CHANGE_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GAMEOBJECT_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GAMEOBJ_USE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GAMESPEED_SET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GAMETIME_SET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GETDEATHBINDZONE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GET_CHANNEL_MEMBER_COUNT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GET_MAIL_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GHOST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GMSURVEY_SUBMIT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GMTICKETSYSTEM_TOGGLE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GMTICKET_CREATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GMTICKET_DELETETICKET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GMTICKET_GETTICKET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GMTICKET_SYSTEMSTATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GMTICKET_UPDATETEXT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_CREATE_ITEM_TARGET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_DESTROY_ONLINE_CORPSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_FREEZE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_INVIS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_MOVECORPSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_NUKE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_NUKE_ACCOUNT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_REQUEST_PLAYER_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_RESURRECT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_REVEALTO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_SET_SECURITY_GROUP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_SHOW_COMPLAINTS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_SILENCE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_SUMMONMOB

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_TEACH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_UBERINVIS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_UNSQUELCH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_UNTEACH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_UPDATE_TICKET_STATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_VISION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GM_WHISPER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GODMODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GOSSIP_HELLO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GOSSIP_SELECT_OPTION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_ACCEPT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_ASSISTANT_LEADER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_CANCEL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_CHANGE_SUB_GROUP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_DECLINE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_DISBAND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_INVITE

Send on inviting a player to group.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x06E  
WotLK 0x06E  
Cata 0x0513  
MoP    

CMSG_GROUP_RAID_CONVERT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_SET_LEADER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_SWAP_SUB_GROUP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_UNINVITE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GROUP_UNINVITE_GUID

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_ACCEPT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_ADD_RANK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_BANKER_ACTIVATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_BANK_QUERY_TAB

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_CREATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_DECLINE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_DEL_RANK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_DEMOTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_DISBAND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_INFO_TEXT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_INVITE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_LEADER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_LEAVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_MOTD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_PROMOTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_RANK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_REMOVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_ROSTER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_SET_OFFICER_NOTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_GUILD_SET_PUBLIC_NOTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_IGNORE_KNOCKBACK_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_IGNORE_REQUIREMENTS_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_IGNORE_TRADE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_INITIATE_TRADE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_INSPECT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ITEM_NAME_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ITEM_QUERY_MULTIPLE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ITEM_QUERY_SINGLE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ITEM_TEXT_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_JOIN_CHANNEL

Join chat channels.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x097  
WotLK 0x097  
Cata    
MoP    

CMSG_LEARN_SPELL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LEARN_TALENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LEAVE_BATTLEFIELD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LEAVE_CHANNEL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LEVEL_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFD_PARTY_LOCK_INFO_REQUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFD_PLAYER_LOCK_INFO_REQUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFG_GET_STATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFG_JOIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFG_LEAVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFG_PROPOSAL_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFG_SET_BOOT_VOTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFG_SET_NEEDS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFG_SET_ROLES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LFG_TELEPORT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LIST_INVENTORY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOGOUT_CANCEL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOGOUT_REQUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOOT_MASTER_GIVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOOT_METHOD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOOT_MONEY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOOT_RELEASE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOOT_ROLL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LOTTERY_QUERY_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_LUA_USAGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAELSTROM_GM_SENT_MAIL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAELSTROM_INVALIDATE_CACHE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAIL_CREATE_TEXT_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAIL_DELETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAIL_MARK_AS_READ

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAIL_RETURN_TO_SENDER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAIL_TAKE_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAIL_TAKE_MONEY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MAKEMONSTERATTACKGUID

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MEETINGSTONE_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MEETINGSTONE_JOIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MESSAGECHAT

Send message.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x095  
WotLK 0x095  
Cata    
MoP    

CMSG_MINIGAME_MOVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOUNTSPECIAL_ANIM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_CHARACTER_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_CHNG_TRANSPORT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_FALL_RESET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_FEATHER_FALL_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_FLIGHT_ACK_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_HOVER_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_KNOCK_BACK_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_NOT_ACTIVE_MOVER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_SET_CAN_FLY_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_SET_FLY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_SET_RAW_POSITION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_SET_RUN_SPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_SPLINE_DONE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_START_SWIM_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_STOP_SWIM_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_TIME_SKIPPED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_MOVE_WATER_WALK_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_NAME_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_NEW_SPELL_SLOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_NEXT_CINEMATIC_CAMERA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_NPC_TEXT_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_OFFER_PETITION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_OPENING_CINEMATIC

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_OPEN_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PAGE_TEXT_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PARTY_SILENCE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PARTY_UNSILENCE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PETGODMODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PETITION_BUY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PETITION_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PETITION_SHOWLIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PETITION_SHOW_SIGNATURES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PETITION_SIGN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_ABANDON

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_ACTION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_CANCEL_AURA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_CAST_SPELL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_LEVEL_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_NAME_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_RENAME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_SET_ACTION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_SPELL_AUTOCAST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_STOP_ATTACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PET_UNLEARN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PLAYED_TIME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PLAYER_AI_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PLAYER_LOGIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PLAYER_LOGOUT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_PUSHQUESTTOPARTY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUERY_OBJECT_POSITION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUERY_OBJECT_ROTATION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUERY_TIME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_ACCEPT_QUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_CANCEL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_CHOOSE_REWARD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_COMPLETE_QUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_HELLO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_QUERY_QUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_QUEST_AUTOLAUNCH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_REQUEST_REWARD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTGIVER_STATUS_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTLOG_REMOVE_QUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUESTLOG_SWAP_QUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUEST_CONFIRM_ACCEPT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUEST_POI_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_QUEST_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_READ_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REALM_SPLIT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_RECHARGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_RECLAIM_CORPSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REPAIR_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REPOP_REQUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REPORT_PVP_AFK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REPORT_PVP_AFK_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REQUEST_ACCOUNT_DATA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REQUEST_PARTY_MEMBER_STATS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REQUEST_PET_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_REQUEST_RAID_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_RESET_FACTION_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_RESET_INSTANCES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_RESURRECT_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_RUN_SCRIPT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_RWHOIS_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SAVE_PLAYER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SEARCH_LFG_JOIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SEARCH_LFG_LEAVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SELF_RES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SELL_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SEND_COMBAT_TRIGGER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SEND_EVENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SEND_GENERAL_TRIGGER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SEND_LOCAL_EVENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SEND_MAIL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SERVERTIME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SERVER_BROADCAST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SERVER_COMMAND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SETDEATHBINDPOINT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SETSHEATHED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_ACTIONBAR_TOGGLES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_ACTION_BUTTON

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_ACTIVE_MOVER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_ACTIVE_VOICE_CHANNEL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_AMMO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_CONTACT_NOTES

Send by adding note to friend in contact list.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x06B  
WotLK 0x06B  
Cata    
MoP    

CMSG_SET_DURABILITY_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_EXPLORATION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_EXPLORATION_ALL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_FACTION_ATWAR

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_FACTION_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_FACTION_INACTIVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_LFG_COMMENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_PVP_RANK_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_PVP_TITLE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_SELECTION

Send when you click for example on your player image.

Status

Version Hex Comment
Classic 0x13D  
TBC 0x13D  
WotLK 0x13D  
Cata 0x13D  
MoP    

CMSG_SET_SKILL_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_STAT_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_TAXI_BENCHMARK_MODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_TITLE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_TRADE_GOLD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_TRADE_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_WATCHED_FACTION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SET_WORLDSTATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SKILL_BUY_RANK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SKILL_BUY_STEP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SOCKET_GEMS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SPIRIT_HEALER_ACTIVATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SPLIT_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_STABLE_PET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_STABLE_REVIVE_PET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_STABLE_SWAP_PET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_STANDSTATECHANGE

Send when client goes afk or on sit down

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x101  
WotLK 0x101  
Cata 0x101  
MoP    

CMSG_STORE_LOOT_IN_SLOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SUMMON_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SWAP_INV_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_SWAP_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TARGET_CAST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TARGET_SCRIPT_CAST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TAXICLEARALLNODES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TAXICLEARNODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TAXIENABLEALLNODES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TAXIENABLENODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TAXINODE_STATUS_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TAXIQUERYAVAILABLENODES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TAXISHOWNODES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TELEPORT_TO_UNIT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TEXT_EMOTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TIME_SYNC_RESP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TOGGLE_CLOAK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TOGGLE_HELM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TOGGLE_PVP

Send when activate/deactivate pvp.

Status

Version Hex Comment
Classic 0x253  
TBC 0x253  
WotLK 0x253  
Cata 0x6815  
MoP    

PlayerFlags PLAYER_FLAG_PVP_TOGGLE gets added/removed.

CMSG_TRAINER_BUY_SPELL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TRAINER_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TRIGGER_CINEMATIC_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TURN_IN_PETITION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_TUTORIAL_CLEAR

Send on uncheck “Show Tutorials”.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x0FF  
WotLK 0x0FF  
Cata 0x6515  
MoP    

CMSG_TUTORIAL_FLAG

Send on log into world.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x0FE  
WotLK 0x0FE  
Cata 0x6C26  
MoP    

CMSG_TUTORIAL_RESET

Send on tutorial reset.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x100  
WotLK 0x100  
Cata 0x2726  
MoP    

CMSG_UNACCEPT_TRADE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_UNDRESSPLAYER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_UNLEARN_SKILL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_UNLEARN_SPELL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_UNLEARN_TALENTS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_UNSTABLE_PET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_UNUSED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_UNUSED2

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_UPDATE_ACCOUNT_DATA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_USE_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_USE_SKILL_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_VOICE_SESSION_ENABLE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_VOICE_SET_TALKER_MUTED_REQUEST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_WARDEN_DATA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_WEATHER_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_WHO

Called by showing who is online list.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x062  
WotLK 0x062  
Cata 0x6C15  
MoP    

CMSG_WHOIS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_WORLD_TELEPORT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_WRAP_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_XP_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ZONEUPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

CMSG_ZONE_MAP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_AUCTION_HELLO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_BATTLEGROUND_PLAYER_POSITIONS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_CHANNEL_START

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_CHANNEL_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_CORPSE_QUERY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_DELAY_GHOST_TELEPORT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_GM_ACCOUNT_ONLINE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_GM_BIND_OTHER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_GM_DESTROY_CORPSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_GM_GEARRATING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_GM_RESETINSTANCELIMIT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_GM_SHOWLABEL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_GM_SUMMON

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_INSPECT_ARENA_TEAMS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_INSPECT_HONOR_STATS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_LIST_STABLED_PETS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MINIMAP_PING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_FALL_LAND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_FEATHER_FALL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_HEARTBEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_HOVER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_JUMP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_KNOCK_BACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_ROOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_ALL_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_FACING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_FLIGHT_BACK_SPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_FLIGHT_BACK_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_FLIGHT_SPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_FLIGHT_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_PITCH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_RAW_POSITION_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_RUN_BACK_SPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_RUN_BACK_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_RUN_MODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_RUN_SPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_RUN_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_SWIM_BACK_SPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_SWIM_BACK_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_SWIM_SPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_SWIM_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_TURN_RATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_TURN_RATE_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_WALK_MODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_WALK_SPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_SET_WALK_SPEED_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_ASCEND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_BACKWARD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_DESCEND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_FORWARD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_PITCH_DOWN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_PITCH_UP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_STRAFE_LEFT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_STRAFE_RIGHT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_SWIM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_SWIM_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_TURN_LEFT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_START_TURN_RIGHT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_STOP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_STOP_ASCEND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_STOP_PITCH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_STOP_STRAFE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_STOP_SWIM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_STOP_SWIM_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_STOP_TURN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_TELEPORT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_TELEPORT_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_TELEPORT_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_TIME_SKIPPED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_TOGGLE_COLLISION_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_TOGGLE_FALL_LOGGING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_TOGGLE_GRAVITY_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_TOGGLE_LOGGING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_UNROOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_UPDATE_CAN_FLY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_WATER_WALK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_MOVE_WORLDPORT_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_NOTIFY_PARTY_SQUELCH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_NULL_ACTION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_PARTY_ASSIGNMENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_PETITION_DECLINE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_PETITION_RENAME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_PVP_LOG_DATA

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_QUERY_NEXT_MAIL_TIME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_QUEST_PUSH_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_RAID_READY_CHECK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_RAID_READY_CHECK_CONFIRM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_RAID_READY_CHECK_FINISHED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_RAID_TARGET_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_RANDOM_ROLL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_SAVE_GUILD_EMBLEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_SET_DUNGEON_DIFFICULTY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_TABARDVENDOR_ACTIVATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

MSG_TALENT_WIPE_CONFIRM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

OBSOLETE_DROP_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ACCOUNT_DATA_TIMES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ACTION_BUTTONS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ACTIVATETAXIREPLY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ADDON_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AI_REACTION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AREA_SPIRIT_HEALER_TIME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AREA_TRIGGER_MESSAGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ARENA_ERROR

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ARENA_TEAM_COMMAND_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ARENA_TEAM_EVENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ARENA_TEAM_INVITE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ARENA_TEAM_QUERY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ARENA_TEAM_ROSTER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ARENA_TEAM_STATS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ATTACKERSTATEUPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ATTACKSTART

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ATTACKSTOP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ATTACKSWING_BADFACING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ATTACKSWING_CANT_ATTACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ATTACKSWING_DEADTARGET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ATTACKSWING_NOTINRANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ATTACKSWING_NOTSTANDING

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUCTION_BIDDER_LIST_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUCTION_BIDDER_NOTIFICATION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUCTION_COMMAND_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUCTION_LIST_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUCTION_OWNER_LIST_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUCTION_OWNER_NOTIFICATION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUCTION_REMOVED_NOTIFICATION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AURACASTLOG_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUTH_CHALLENGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUTH_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AUTH_SRP6_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_AVAILABLE_VOICE_CHANNEL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BATTLEFIELD_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BATTLEFIELD_LOSE_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BATTLEFIELD_STATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BATTLEFIELD_WIN_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BATTLEGROUND_PLAYER_JOINED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BATTLEGROUND_PLAYER_LEFT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BINDER_CONFIRM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BINDPOINTUPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BINDZONEREPLY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BREAK_TARGET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BUY_BANK_SLOT_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BUY_FAILED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_BUY_ITEM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CANCEL_AUTO_REPEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CANCEL_COMBAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CAST_FAILED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHANNEL_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHANNEL_MEMBER_COUNT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHANNEL_NOTIFY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHARACTER_LOGIN_FAILED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHARACTER_PROFILE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHARACTER_PROFILE_REALM_CONNECTED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHAR_CREATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHAR_DELETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHAR_ENUM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHAR_RENAME

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHAT_PLAYER_AMBIGUOUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHAT_PLAYER_NOT_FOUND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHAT_RESTRICTED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHAT_WRONG_FACTION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHEAT_DUMP_ITEMS_DEBUG_ONLY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHEAT_DUMP_ITEMS_DEBUG_ONLY_RESPONSE_WRITE_FILE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHEAT_PLAYER_LOOKUP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CHECK_FOR_BOTS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CLEAR_COOLDOWN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CLEAR_EXTRA_AURA_INFO_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CLEAR_FAR_SIGHT_IMMEDIATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CLEAR_TARGET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CLIENT_CONTROL_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMMENTATOR_GET_PLAYER_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMMENTATOR_MAP_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMMENTATOR_PLAYER_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMMENTATOR_STATE_CHANGED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMPLAIN_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMPRESSED_MOVES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMPRESSED_UPDATE_OBJECT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMSAT_CONNECT_FAIL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMSAT_DISCONNECT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COMSAT_RECONNECT_TRY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CONTACT_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COOLDOWN_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_COOLDOWN_EVENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CORPSE_RECLAIM_DELAY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CREATURE_QUERY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_CROSSED_INEBRIATION_THRESHOLD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DAMAGE_CALC_LOG

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DAMAGE_DONE_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DAMAGE_TAKEN_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DBLOOKUP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DEATH_RELEASE_LOC

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DEBUGAURAPROC

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DEBUG_AISTATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DEBUG_LIST_TARGETS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DEFENSE_MESSAGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DESTROY_OBJECT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DESTRUCTIBLE_BUILDING_DAMAGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DISMOUNT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DISMOUNTRESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DISPEL_FAILED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DUEL_COMPLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DUEL_COUNTDOWN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DUEL_INBOUNDS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DUEL_OUTOFBOUNDS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DUEL_REQUESTED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DUEL_WINNER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_DURABILITY_DAMAGE_DEATH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_EMOTE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ENCHANTMENTLOG

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ENVIRONMENTALDAMAGELOG

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_EQUIPMENT_SET_SAVED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_EXPECTED_SPAM_RECORDS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_EXPLORATION_EXPERIENCE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FEATURE_SYSTEM_STATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FEIGN_DEATH_RESISTED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FISH_ESCAPED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FISH_NOT_HOOKED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FLIGHT_SPLINE_SYNC

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCEACTIONSHOW

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCED_DEATH_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_FLIGHT_BACK_SPEED_CHANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_FLIGHT_SPEED_CHANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_MOVE_ROOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_MOVE_UNROOT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_RUN_BACK_SPEED_CHANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_RUN_SPEED_CHANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_SWIM_BACK_SPEED_CHANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_SWIM_SPEED_CHANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_TURN_RATE_CHANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FORCE_WALK_SPEED_CHANGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_FRIEND_STATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMEOBJECT_CUSTOM_ANIM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMEOBJECT_DESPAWN_ANIM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMEOBJECT_PAGETEXT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMEOBJECT_QUERY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMEOBJECT_RESET_STATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMESPEED_SET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMETIMEBIAS_SET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMETIME_SET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GAMETIME_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GHOSTEE_GONE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GMTICKET_CREATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GMTICKET_DELETETICKET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GMTICKET_GETTICKET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GMTICKET_SYSTEMSTATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GMTICKET_UPDATETEXT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GM_MESSAGECHAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GM_PLAYER_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GM_TICKET_STATUS_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GODMODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GOSSIP_COMPLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GOSSIP_MESSAGE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GOSSIP_POI

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GROUP_CANCEL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GROUP_DECLINE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GROUP_DESTROYED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GROUP_INVITE

Send after inviting a player to a group.

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC 0x06F  
WotLK 0x06F  
Cata 0x31B2  
MoP    

SMSG_GROUP_JOINED_BATTLEGROUND

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GROUP_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GROUP_SET_LEADER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GROUP_UNINVITE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GUILD_COMMAND_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GUILD_DECLINE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GUILD_EVENT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GUILD_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GUILD_INVITE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GUILD_QUERY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_GUILD_ROSTER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_IGNORE_REQUIREMENTS_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INITIALIZE_FACTIONS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INITIAL_SPELLS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INIT_EXTRA_AURA_INFO_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INIT_WORLD_STATES

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INSPECT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INSTANCE_DIFFICULTY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    

SMSG_INSTANCE_RESET

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INSTANCE_RESET_FAILED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INVALIDATE_PLAYER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INVALID_PROMOTION_CODE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_INVENTORY_CHANGE_FAILURE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ITEM_COOLDOWN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ITEM_ENCHANT_TIME_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ITEM_NAME_QUERY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ITEM_PUSH_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ITEM_QUERY_MULTIPLE_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ITEM_QUERY_SINGLE_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ITEM_TEXT_QUERY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_ITEM_TIME_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_JOINED_BATTLEGROUND_QUEUE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_KICK_REASON

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LEARNED_SPELL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LEVELUP_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_BOOT_PROPOSAL_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_DISABLED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_JOIN_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_OFFER_CONTINUE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_PARTY_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_PLAYER_INFO

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_PLAYER_REWARD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_PROPOSAL_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_QUEUE_STATUS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_ROLE_CHECK_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_ROLE_CHOSEN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_TELEPORT_DENIED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_UPDATE_PARTY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LFG_UPDATE_PLAYER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LIST_INVENTORY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOGIN_SETTIMESPEED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOGIN_VERIFY_WORLD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOGOUT_CANCEL_ACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOGOUT_COMPLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOGOUT_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOG_XPGAIN

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_ALL_PASSED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_CLEAR_MONEY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_ITEM_NOTIFY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_MASTER_LIST

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_MONEY_NOTIFY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_RELEASE_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_REMOVED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_ROLL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_ROLL_WON

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOOT_START_ROLL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOTTERY_QUERY_RESULT_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_LOTTERY_RESULT_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MAIL_LIST_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MEETINGSTONE_COMPLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MEETINGSTONE_IN_PROGRESS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MEETINGSTONE_MEMBER_ADDED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MEETINGSTONE_SETQUEUE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MESSAGECHAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MINIGAME_MOVE_FAILED

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MINIGAME_SETUP

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MINIGAME_STATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MONSTER_MOVE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MONSTER_MOVE_TRANSPORT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOTD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOUNTRESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOUNTSPECIAL_ANIM

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_CHARACTER_CHEAT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_FEATHER_FALL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_KNOCK_BACK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_LAND_WALK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_NORMAL_FALL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_SET_FLIGHT_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_SET_HOVER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_UNSET_FLIGHT_OBSOLETE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_UNSET_HOVER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_MOVE_WATER_WALK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_NAME_QUERY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_NEW_TAXI_PATH

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_NEW_WORLD

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_NOTIFICATION

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_NPC_TEXT_UPDATE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_NPC_WONT_TALK

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_OFFER_PETITION_ERROR

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_OPEN_CONTAINER

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_PAGE_TEXT_QUERY_RESPONSE

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_PARTYKILLLOG

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_PARTY_COMMAND_RESULT

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_PARTY_MEMBER_STATS

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP    

SMSG_PARTY_MEMBER_STATS_FULL

Status

Version Hex Comment
Classic    
TBC    
WotLK    
Cata    
MoP